(English) Red X next to Dell DAT72 tape drive in libraries container

Aquestra entrada només està disponible en English.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

(English) Close frozen SSH session without closing terminal

Aquestra entrada només està disponible en English.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

(English) Ubuntu middle dot compose key sequence

Aquestra entrada només està disponible en English.

Posted in Uncategorized | 1 Comment

(English) Thunderbird and S/MIME certificates: fixing "Unable to sign message." error

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Format de dates incorrecte en instal·lar qTransate

Acabo d'instal·lar qTranslate per poder tenir entrades multilingües. És un plugin d'internacionalització molt bo, l'havia fet servir a altres instal·lacions WordPress amb bons resultats.

Després d'instal·lar-ho amb WordPress 3.0.1, però, el format de dates per a les entrades s'ha espatllat. En lloc de mostrar la data de publicació, mostrava el format cru de la data:

Posted on %e de %B de %Y by johnny

He trobat una solució als forums de qTranslate:

  • Editar el fitxer qtranslate_utils.php, línia 143 de:$date_parameters[] = '#%#'; $strftime_parameters[] = '%%';a:$date_parameters[] = '#%#'; $strftime_parameters[] = '%';

Sembla ser que en afegir un símbol de percentatge extra el format cru de la data s'interpreta com si fos text literal, i la funció strftime() de php no ho converteix.

El format de dates en castellà i català encara no és del tot correcte, s'intercala "02UTC" després de cada components de les dates i encara no he trobat sol·lució.

Recursos

Posted in Uncategorized | 23 Comments

(English) Merge Excel spreadsheets with common columns

Aquestra entrada només està disponible en English.

Posted in Uncategorized | Tagged , | 9 Comments

(English) How to check database type of subversion repository

Aquestra entrada només està disponible en English.

Posted in Uncategorized | Tagged | 2 Comments

(English) Select boot device key on Sony Vaios

Aquestra entrada només està disponible en English.

Posted in Uncategorized | Tagged | 23 Comments

(English) Find XPath to any element quickly with FireBug

Posted in Uncategorized | Tagged , | 1 Comment

(English) "Logon failure: unknown username or bad password." when trying to access Windows XP share from Windows 7

Aquestra entrada només està disponible en English.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 62 Comments